NVDK Congres 2019 algemene informatie

Algemeen


Maandag 9 december 2019

De Nederlandse Vereniging voor Dagbehandeling en Kort verblijf (NVDK) organiseert voor de 22e keer het landelijke NVDK congres. Het aantal deelnemers (medisch specialisten waaronder anesthesiologen, chirurgen, gynaecologen, OK-, verkoeverkamer-, afdelings- verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers, beleidsmakers etc is circa: 400. Dit jaar vindt het congres plaats in de Reehorst te Ede. Op maandag 9 december 2019. Zoals andere jaren, komen alle aspecten van de dagbehandeling en kort verblijf uitgebreid aan bod.


Programma/Thema 
Het thema is: Dagbehandeling is en blijft de toekomst 


Inschrijven
Schrijf hier in via de registratiewebsite.

Presentaties sprekers  
Alle presentaties van de voordrachten kunt u achteraf downloaden via de website.

Expositie  
In de salon Claire zal een expositie plaatsvinden van alle bedrijven die hebben bijgedragen aan de realisatie van het congres.

Accreditatie  
Accreditatie zal worden aangevraagd bij het Bureau Algemene Nascholing (ABAN), het cluster Medisch Specialisten, het Register Verpleegkundig Specialisten en het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden.

Bereikbaarheid  
Het Reehorst is gemakkelijk te bereiken. Bezoekers die met de trein komen, kunnen vanaf het station lopen.
  
Kosten


Individuele leden/collectief lid € 145 Niet leden € 200 
Niet leden wil lid worden € 190

Betaling
  
De betaling van de congresdeelname zal dit jaar alleen mogelijk zijn via een automatische incasso. De incasso vindt plaats d.m.v. het afgeven van een éénmalige machtiging. De betaling wordt geboekt op NL02RABO010.34.12.786 CMSH inzake NDVK congres onder vermelding van uw registratienummer. (Jaarcongres 2019)

Inschrijving en betaling
 
Inschrijving voor het congres vindt elektronisch plaats via de website van de NDVK. Deelname aan het congres is pas definitief na registratie en ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld. Na 8 december worden geen registraties meer verwerkt en kunt u zich uitsluitend aan de registratiebalie inschrijven. 
U kunt contant betalen of met automatische incasso. Indien u zich ter plaatse inschrijft wordt € 15 aan administratiekosten extra in rekening gebracht. Om lange wachttijden bij de registratiebalie te voorkomen, adviseren wij u om tijdig in te schrijven. 

Annulering
 
Bij annulering van congresregistratie tot en met 20 oktober 2019 restitutie van het verschuldigde bedrag plaatsvinden onder aftrek van € 50 administratiekosten. Bij annulering vanaf 20 oktober zal geen enkele restitutie plaatsvinden. Wel kan er een vervanger worden aangemeld.