NVDK congres 2014

Alles is dagbehandeling
20 november 2014, Reehorst Ede

Het 19e NVDK jaarcongres, een zeer gevarieerd congresprogramma met als titel ‘Alles is dagbehandeling’. Gewaagd? Misschien niet, want de typen en hoeveelheid zorg die tegenwoordig in dagverpleging, dagbehandeling of dag opname worden verleend vormt op dit moment een bijzonder grote fractie van alle zorg in ziekenhuizen en ZBC’s. En het groeit alsmaar door. Zo kort mogelijk opgenomen zijn, een goed voor- en natraject, goede communicatie, een actievere rol van patiënt en omgeving… daar draait het om. De ontwikkelingen op het gebied van techniek en communicatie maken dit ook mogelijk. Het zorglandschap verandert in korte tijd drastisch. Daar zorgt dagbehandeling enerzijds voor maar, omgekeerd is dat veranderende zorglandschap ook weer van invloed op dagbehandeling. Het congres vond dit jaar ook weer plaats op een oude vertrouwde locatie, namelijk in de Reehorst te Ede; ook weer centraal en goed bereikbaar.