De Nederlandse Vereniging van Dagbehandeling en Kortverblijf promoot en ontwikkelt kwalitatief goede zorg in dagbehandeling en kortverblijf. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat behandelingen die binnen een dagopname of een kort verblijf worden uitgevoerd grote voordelen hebben voor de patiënt en de ziekenhuisorganisatie.

Van oudsher ligt de focus van de NVDK vooral bij de kwaliteit van de zorg. De laatste jaren heeft deze zich echter langzamerhand uitgebreid naar ook de logistieke en financiële aspecten van dagbehandeling en kortverblijf. Gezien de veranderende rollen van patiënten- en cliënten(organisaties), zorg aanbieders, verzekeraars en de overheid is dit een logische ontwikkeling..

Lees verder

Nieuws en agenda

Bekijk al het nieuws

NVDK Leden en netwerk

De NVDK heeft een multidisciplinair karakter. Het ledenbestand bestaat uit medisch specialisten, anesthesiemedewerkers, OK-assistenten, verpleegkundigen en managers. Binnen de vereniging zijn daarmee alle vakgebieden die een rol spelen binnen dagbehandeling en kortverblijf vertegenwoordigd.

De NVDK wil de betrokkenheid van haar leden stimuleren en nieuwe leden werven door haar zichtbaarheid binnen de beroepsgroepen te vergroten. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk.