De doelstelling van het NVDK

Bevorderen van de kwaliteit van dagbehandeling en kort verblijf
Multidisciplinair landelijk aanspreekpunt
Forum voor uitwisselen van kennis en ervaring
Kennis en informatiecentrum

Voor wie
Verpleegkundigen
Medisch specialisten
Wetenschappelijke verenigingen
Ziekenhuismanagement
Patiëntenverenigingen
Zorgverzekeraars
Overheid
Alle andere betrokkenen bij dagbehandeling en kort verblijf.

Hoe
Preoperatief traject
Richtlijnen en normering
Grenzen verleggen
Opnameduur verkorten
Organisatie aanpassen
Multidisciplinaire samenwerking
Stimuleren van wetenschappelijk onderzoek

Wat biedt de NVDK
Jaarcongres
Nieuwsbrief
Regio-bijeenkomsten
Contacten met andere beroepsverenigingen en buitenlandse vereniginge
nInformatie en documentatie