Vacature Bestuurslid NVDK

Bestuurslid NVDK

Het bestuur van de NVDK is op zoek naar nieuw bestuurslid, die affiniteit heeft met de dagbehandeling, en die met ons wil participeren aan de doorontwikkeling van dagbehandeling in Nederland. Het bestuur bestaat nu uit een anesthesioloog, (senior) verpleegkundige, teamleider en een kwaliteitsmedewerker om ons team te versterken.

De doelstelling van het NVDK
• Bevorderen van de kwaliteit van dagbehandeling en kort verblijf Multidisciplinair landelijk aanspreekpunt 
• Forum voor uitwisselen van kennis en ervaring 
• Kennis en informatiecentrum

Taken:
• Actief participeren in het NVDK bestuur:vergaderfrequentie 4-6 per jaar
• Mede zorg dragen voor het jaarlijks organiseren van het NVDK congres voor de leden (in samenwerking met het congresbureau) en presenteren van eigen vakgebied.
• Mede zorg dragen voor de actieve participatie van de NVDK binnen de IAAS International Associaton of Ambulatory Surgery)
• Uitdragen van ontwikkelingen binnen de dagbehandeling/kortverblijf (met o.a.: verengingen medisch-specialisten / richtlijnen, etc..)
• (Mede) organiseren van vergaderingen van de regiocoördinatoren en participeren in hei/ beleidsdagen.
• Contacten onderhouden met de diverse regio’s en tussen verschillende ziekenhuizen.
• Contactpersoon (in overleg met andere bestuursleden)over bijhouden website

Profiel:
• communicatief
• flexibel en enthousiast
• initiatiefrijk
• teambuilder
• medische functie binnen dagbehandeling/kort verblijf

Bijzonderheden 
In principe wordt het bestuurslid voor een periode van drie jaar gekozen door de leden tijdens de algemene jaarvergadering van de NVDK. Dit gebeurt volgens de statuten op voordracht van het bestuur. Alle werkzaamheden vinden vooral plaats in avonduren qua vergaderen, jaarcongres en heidagen zijn op de dag zelf 1x per jaar. De functie is onbetaald maar reiskosten en gemaakte kosten die de vereniging ten goede komen, kunnen gedeclareerd worden. Interesse gekregen of nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op voor verder informatie of kom kennismaken tijdens een bestuursvergadering, wij heten jullie van harte welkom

Xavier Falières( vz), Nicole van der Lans en Annette Verdouw, via: info@nvdk.nl

 

Terug naar nieuws overzicht